Aktuelt

  • 05.10.2020 Svømmebassenget på Lesja
    Bassenget på Lesja skule held dessverre stengt til over jul grunna tekniske problem i ei strømstyringstavle.
  • 21.07.2020 Treng du nokon å prate med?
    Har du spørsmål, tankar og bekymringar rundt Korona-viruset og den spesielle situasjonen vi er i no? Det er fleire tilbod du kan bruke om du treng...
  • 01.04.2020 Koronaviruset
    For meir informasjon, sjå Lesja kommune sine heimesider Bassenga er no stengt fram til påske for å hindre spreiing av viruset.