For elevar

Lenker til nyttige sider for barn og ungdom

Kjenner du fleire nyttige lenker for ungdom? Send til web@lesja.kommune.no


 

Klikk for stort bilde  

Lesja bibliotek (boksøk)
Klikk for stort bilde   Informasjon for søkarar til vidaregåande skule
fristedet.no - Klikk for stort bilde   FRI er eit undervisnings­program som engasjerer elevane til å vere røyk- og snusfrie.
Klikk for stort bilde   Norges største kampanje mot digital mobbing

 Klikk for stort bilde  

Dette er ein nasjonal nettportal om vold i nære relasjonar og voldtekt – dinutvei.no – vart lansert 15. februar 2016.
Klikk for stort bilde    Om personvern og digital dømmekraft
Klikk for stort bilde   IKT for elever tek for seg tekstbehandling, presentasjon, regneark, biletebehandling, filmredigering og nettvett.
Klikk for stort bilde   Mot – til å leve, bry seg og si nei
Klikk for stort bilde   ROS tilbyr støtte, råd og rettleiing for dei som slit med ein eteforstyrrelse, eller som er redd for at de er i ferd med å utvikle ein eteforstyrrelse. Også dei som kjenner nokon med eteforstyrrelser vil finne god informasjon her
Klikk for stort bilde   Skeiv Ungdom jobber for kvart enkelt menneskes fridom til å være seg sjølve, uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksualitet
Klikk for stort bilde   Informasjon om dine retter, moglegheiter og plikter
Klikk for stort bilde   Interaktiv nettside om rus. Her kan du få oppdatert informasjon om rusmidler og rusrelaterte spørsmål
Klikk for stort bilde   Informasjon om utdanning og yrke. Nettstedet gjer oversikt over meir enn 5000 utdanningar i Noreg, fra vidaregående opplæring til høyere utdanning, inkludert fagskuler, folkehøgskuler og etter- og videreutdanningstilbud