For elevar

Lenker til nyttige sider for barn og ungdom

Kjenner du fleire nyttige lenker for ungdom? Send til web@lesja.kommune.no


 

  

Lesja bibliotek (boksøk)
   Informasjon for søkarar til vidaregåande skule
   FRI er eit undervisnings­program som engasjerer elevane til å vere røyk- og snusfrie.
   Norges største kampanje mot digital mobbing

   

Dette er ein nasjonal nettportal om vold i nære relasjonar og voldtekt – dinutvei.no – vart lansert 15. februar 2016.
    Om personvern og digital dømmekraft
   IKT for elever tek for seg tekstbehandling, presentasjon, regneark, biletebehandling, filmredigering og nettvett.
   Mot – til å leve, bry seg og si nei
   ROS tilbyr støtte, råd og rettleiing for dei som slit med ein eteforstyrrelse, eller som er redd for at de er i ferd med å utvikle ein eteforstyrrelse. Også dei som kjenner nokon med eteforstyrrelser vil finne god informasjon her
   Skeiv Ungdom jobber for kvart enkelt menneskes fridom til å være seg sjølve, uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksualitet
   Informasjon om dine retter, moglegheiter og plikter
   Interaktiv nettside om rus. Her kan du få oppdatert informasjon om rusmidler og rusrelaterte spørsmål
   Informasjon om utdanning og yrke. Nettstedet gjer oversikt over meir enn 5000 utdanningar i Noreg, fra vidaregående opplæring til høyere utdanning, inkludert fagskuler, folkehøgskuler og etter- og videreutdanningstilbud