Nyttige lenker for heimen

Nyttige lenker for samhandling foreldre, skule og elev legg vi her.

 

 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). Ei side for samarbeid mellom heim og skule. 

Kva gjer FUG?

 

Trygghet og trivsel for barn på nett Foreldre har en viktig rolle i å beskytte barn mot overgrep og ubehagelige opplevelser på nett, og dette er lettere hvis man samarbeider med andre foreldre. Redd Barna tilbyr diskusjonsopplegg som kan brukes på foreldremøter.

 

Barneombudet er talsperson for barn og unge i Norge, men har og ei eiga side for vaksne.

 

Voksne for Barn er ein ideell medlemsorganisasjon som i over 50 år har arbeidd for barn sine oppvekstvilkår og psykiske helse.