For lærarar

Lenker til nyttige sider for lærarar

Klikk for stort bilde 

Barnevakten er ein organisasjon som gjev råd om barn og medium, kor målgruppene er foreldre, lærere og fagpersoner som arbeider med barn og ungdom

Klikk for stort bilde  KS brukarundersøking er eit verkty for å måle opplevd kvalitet gjennom brukar-, innbyggjar- og medarbeidarundersøkingar. Samanlikn resultater med andre kommuner og mellom eigne tenester

Klikk for stort bilde

Dette er ei nettside som gjev lærarar og andre pedagogar tips til IKT-verktøy dei kan anvende i sin praksis, samt vise god pedagogisk praksis med IKT

Klikk for stort bilde

Senter for IKT i utdanningen sin plan for øving av digitale ferdigheiter i grunnskulen

Klikk for stort bilde

Del kunnskap på nettet. Last opp, del og oppdag innhald på slideshare.net. Verdas største samfunn for deling av presentasjonar

Klikk for stort bilde

Utdanningsforbundet er den største arbeidstakarorganisasjonen for fagfolk i skule og barnehage

Klikk for stort bilde

Her ligg Veilederen og Kompetansenøkkelen, tidlegare tilgjengeleg hjå Infoconsensus.no