Har du spørsmål, tankar og bekymringar rundt Korona-viruset og den spesielle situasjonen vi er i no? Det er fleire tilbod du kan bruke om du treng nokon å prate med. 

skolegård

Alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Teikning_ skule

Har du nokon gong tenkt på kva kommunen gjer? I denne filmen presenterer  KS kommunane sine viktigaste oppgåver på berre 2 minutter.

nullmobbing_small_gul.png

Nullmobbing.no er ei ny nettside om mobbing for barn, unge og foreldre.

Det er Utdanningsdirektoratet som står bak nettsida.

tavle_laerer.jpg

Endeleg er ny inngangsportal for ressursar i skulen klar. Lag deg ein snarveg eller legg til adressa i favorittane dine: www.lesjaskulane.no

Her er tenester og informasjon for elevar, lærarar og heimen samla på ein stad, og med innlogging ein gong for alle tenestene.

 
  • TelefonBilde 61 24 41 00
  • FaksBilde 61 24 41 04
  • PostboksBildePostboks 53, 2665 LESJA
  • PostboksBilde Jakup B. Klukstads veg 32, 2665 Lesja
  • Åpningstid: 8:00 - 15:30
Login for redigering
Login for redigering