skolegård

Fleire endringar skal gjelde frå skuleåret kjem i gang. Nye reglar gjeld for å handtere mobbing, og skulen kan få dagbøter om den ikkje følgjer opp.

LEIR SJONG

Alle tilsette i barnehage og skule i Lesja arbeider etter denne modellen - og har gjort det sidan 2014.

Teikning_ skule

Har du nokon gong tenkt på kva kommunen gjer? I denne filmen presenterer  KS kommunane sine viktigaste oppgåver på berre 2 minutter.

nullmobbing_small_gul.png

Nullmobbing.no er ei ny nettside om mobbing for barn, unge og foreldre.

Det er Utdanningsdirektoratet som står bak nettsida.

Turmål 16

12 turmål er valt ut i sommar. Turkasser med turbøker skal vere på plass frå 1. juni.

 

Helsestasjon illustrasjon.jpg

 

Lesja helsestasjon  

tannregulering.jpg

Ungdomsrådet har kome med forslag om å rekruttere kjeveortoped til regionen, for å sleppe so lang reiseveg. Etter innspel frå ungdommane vil regionrådet jobbe for å få på plass kjeveortoped i Nord-Gudbrandsdalen. Men arbeidet kan ta tid, då dette er eit yrke det er vanskeleg å rekruttere til.

Les meir i artikkel i Vigga

dinutvei_no_original_gronnramme_rgb.jpg

Ein ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjonar og voldtekt – dinutvei.no – vart lansert 15. februar 2016. 

LOGO BYGDEKINO.png

 

Lesja kulturhus og Lesjaskog samfunnshus 

integrering

På Lesja bur det no 14 flyktningar frå Eritrea, Somalia og Etiopia. Dei har no budd her omkring eit år, og byrjar å forstå ein god del norsk. Men dei har veldig få norske venner, og dei treng å lære meir om Norge og nordmenn, om våre skikkar, og ikkje minst få snakka meir norsk!

 

Handhygiene.jpg

 

 Hausten og vinteren er høgsesong for omgangssjuke som skyldast norovirus.

UKM_logo.eps.converted.jpg

 

Nå har påmeldinga til UKM 2016 opna! Alle kulturuttrykk er velkomne til UKM Norddalen. Finn di mønstring på www.ukm.no/oppland og meld deg på i dag.   

Påmeldingsfrist: fredag 15.jan kl. 23:00

tavle_laerer.jpg

Endeleg er ny inngangsportal for ressursar i skulen klar. Lag deg ein snarveg eller legg til adressa i favorittane dine: www.lesjaskulane.no

Her er tenester og informasjon for elevar, lærarar og heimen samla på ein stad, og med innlogging ein gong for alle tenestene.

 
  • TelefonBilde 61 24 41 00
  • FaksBilde 61 24 41 04
  • PostboksBildePostboks 53, 2665 LESJA
  • PostboksBilde Jakup B. Klukstads veg 32, 2665 Lesja
  • Åpningstid: 8:00 - 15:30
Login for redigering
Login for redigering