Ansattoversikt


Tilsette i skulane

Ansatte i avdelingen Tilsette i skulane
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Inspektør Lesja skule 948 65 183
Bibliotekar
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
468 39 124
Lærar
Lærar
Lærar, barne- og ungdomskontakt
Ansatte 948 60 347
Jan Olav Thorsplass
Lærar
Lærar og IT-ansvarleg
Lærar
Lærar
Lærar

Tilsette i skulane - Lesja småskule - Blåsenborg

Ansatte i avdelingen Lesja småskule - Blåsenborg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
481 76 026

Tilsette i skulane - Lesja storskule

Ansatte i avdelingen Lesja storskule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Inspektør Lesja skule 948 65 183
468 39 124
Sekretær i ekspedisjonen
Ansatte 948 60 347
Jan Olav Thorsplass

Tilsette i skulane - Lesjaskog skule

Ansatte i avdelingen Lesjaskog skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærar
Kontaktlærar 8. klasse 907 31 621
Lærar og IT-ansvarleg
Lærar
Kontaktlærar 1. og 2. klasse 907 40 159
Lærar
Lærar
Lærar
Kontaktlærar 3. klasse 907 40 159
Lærar
Sekretær i ekspedisjonen
Lærar
Kontaktlærar 10. klasse 907 31 621
Kontaktlærar 5. klasse 907 58 498
909 62 141
Lærar
Kontaktlærar 9. klasse 907 31 621
Kontaktlærar 6. og 7. klasse 907 58 498
Kontaktlærar 4. klasse 907 40 159