Lesja skule

Skulen vår er lokalisert i to bygningar.

Blåsenborg er for 1. - 4. trinn.Blåsenborg (småskule på Lesja). Grusbane og ballbinge ligg mellom dei to skulebygga.

Hovudbygget på skulen er for 5. - 10. trinn. Skulen er samlokalisert med symjehall,  bibliotek, kulturhus og idrettshall. 

Skulen ligg i Lesja sentrum med kort veg til butikk, kafè, kyrkje, Lesja bygdetun, skog og fjell.

Kontakt

Kenneth Nystuen Dalum
Ansatte