Det satses på trafikksikkerhet i kommunen

Innlandet fylkeskommune

Lesja kommune ved Lesjaskog skule, teknisk og forvaltning var før påske på møte med Innlandet fylkeskommune om planlegging av ny gang – og sykkelveg forbi Lesjaskog skule. Det er Innlandet fylkeskommune som skal gjennomføre reguleringen og utbygging av ny GS-veg langs med Strandvegen forbi Lesjaskog skule. FAU ved Lesjaskog skule, Lesjaskog idrettslag med flere vil få anledning til å medvirke og uttale seg i prosessen. Innlandet fylkeskommune mener traseen kan bygges i 2026, og Lesja kommune er veldig glade for at fylkeskommunen satser på Lesjaskog! Det er ikke avklart om traseen vil komme på nordsiden eller sørsiden av Strandvegen.

Kontakt

Marit Svanborg
Leder forvaltning/ planlegger
Telefon 909 20 323
Mobil 909 20 323