Lenker til nyttige sider for lærarar

Nettstader merka med feide nøkkelhull.png - Klikk for stort bilete  dette symbolet har moglegheit for Feide-pålogging. Merk at ikkje alle ressursar har eigne avtaler med skulene i kommuna, difor kan det være nokre ressursar kor ein kan logge på med Feide, men ein har berre tilgang til gratis ressursar. Dette kan også gjelde andre ressursar.

 

FEIDE logg på.JPG Her kan lærarar sette nytt passord for elevar.

Lærarar får nytt passord (same som epost og RegionData) frå IT Support 800 33 210.

 
 

avisiskolen.jpg

Skriv ut, eller bestill heftet Skriv!, avisheftene for småskuletrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet, nyhetsdagboken og lesepasset Alle  

barnevakten.jpg

Barnevakten er ein organisasjon som gjev råd om barn og medium, kor målgruppene er foreldre, lærere og fagpersoner som arbeider med barn og ungdom

Alle  

bedrekommune.jpg

Eit verkty for å måle opplevd kvalitet gjennom brukar-, innbyggjar- og medarbeidarundersøkingar. Samanlikn resultater med andre kommuner og mellom egne tenester Alle  

cappelen.jpg

Eit verkty for å måle opplevd kvalitet gjennom bruker-, innbyggar- og medarbeidarundersøkingar. Samanlikn resultater med andre kommuner og mellom egne tenester

Alle

feide nøkkelhull.png

creaza.png

Creaza   feide nøkkelhull.png - Klikk for stort bilete

cappelen.jpg

Faktor 8-10, Stairs 1-4 og Stairs 5-7 (Krever avtale med leverandør)

Matte, engelsk

 

gsi_grunnskolens informasjonssystem.jpg

GSI er eit system for registrering av opplysninger om grunnskolen i Noreg. Grunnskulens Informasjonssystem (GSI) samlar inn ein omfattande mengde data om grunnskulen i Noreg. Det vært samla inn vel 1000 opplysingar om kvar grunnskole.

   

iktipraksis.jpg

Iktipraksis.no er ei nettside som gjev lærarar og andre pedagogar tips til IKT-verktøy dei kan anvende i sin praksis, samt vise god pedagogisk praksis med IKT    

IKT-plan.jpg

IKTplan.no: Senter for IKT i utdanningen sin plan for øving av digitale ferdigheiter i grunnskulen    

its_logo.png

ITslearning er læringsplattformen skulane i Lesja nyttar   feide nøkkelhull.png

kartiskolen.jpg

Kart i skolen er eit gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I tillegg til grunnkart finn du temakart egna for bruk i mange fag.

Du finn data frå mange offentlege etatar, forskingsmiljø og data spesielt tilrettelagt for skulen. Det er også utvikla undervisingsopplegg som bruker dagsaktuelle data.

  feide nøkkelhull.png

kunnskap.jpg

Digitale læremidler frå cyberbook. Nokre gratis ressursar, andre krev avtale med leverandør    

lokus.png

Lokus er Aschehaug sin digitale læreplattform for grunnskule og videregåande skule.  

feide nøkkelhull.png

lærermentor.jpg - Klikk for stort bilete Lærermentor gir lærarar muligheit til å systematisk kartlegge eigen digital kompetanse    
mathemateria.jpg - Klikk for stort bilete

Interaktiv matematikk tilrettelagt for funksjonshemma ved hjelp av bryterstyring og molegheiter for tilpassing av fargar og fontar. Matematikkinnhaldet er frå læreplanen for 1. - 10. klasse innan områda tall og algebra

   

MatematikkMOOC.JPG

Ny Feide-teneste for kompetanseheving av matematikklærarar. MatematikkMOOC er eit ledd i regjeringa sine mange initiativ for å styrkje lærarane si kompetanse i realfag og i matematikk spesielt.   feide nøkkelhull.png

matematikksenteret.jpg

Matematikksenteret - Nasjonalt senter for matematikk i opplæringa    

mattemesterenlærer.jpg

I MatteMesterns Lærerværelse finn læraren elevane sine og kan dele dei i grupper. Her kan ein enkelt gje elevane ferdiglaga eller selvlaga leksjonar og oppgåvesett i lekse   feide nøkkelhull.png

minfeide.jpg

Min Feide gir ein oversikt over kva for tenester som i dag finns tilgjengeleg med Feide-innlogging. I tillegg finns detaljert informasjon om den enkelte tenesta. Innlogga brukare kan i tillegg sjå kva for tenester som er tilgjengelege for dei via sin skuleeigar   feide nøkkelhull.png
senterforikt.jpg - Klikk for stort bilete

Senter for IKT i utdanningen tilbyr kartleggingsprøver

   

skolementor.jpg

Skolementor er ein ressurs for refleksjon og skuleutvikling som støttar skuleleiarar i arbeidet med digital kompetanse. Ved å bruke Skolementor kan skulen sine utviklingsplanar og strategiar styrkas for å ivareta krav om digital kompetanse    

skoleportenudir.jpg

Utdanningsdirektoratets netteneste der skular og skuleeigarar finn relevante og pålitelege data om grunnopplæringa

   
skolesms.jpg - Klikk for stort bilete

SkoleSMS - Trygg og effektiv kommunikasjon mellom skule og heim på mobilen. (Krev avtale med leverandør)

   
slideshare.jpg - Klikk for stort bilete Del kunnskap på nettet. Last opp, del og oppdag innhald på slideshare.net. Verdas største samfunn for deling av presentasjonar    

smartskole.jpg

Smartskole.no er ein delingsportal for undervisningsopplegg laga av lærare for bruk på interaktive skjermar og tavler   feide nøkkelhull.png
tempolex.jpg - Klikk for stort bilete Tempolex tilbyr databaserte øvingsprogram innan lesing, leseflyt og leseforståing, samt engelsk og matte, kor ein heile tida kan måle elevane sine prestasjonar. (Krev avtale med leverandør)    
transponder.jpg - Klikk for stort bilete

Send SMS fra pc, nettbrett eller smarttelefon. Gode leveringsrapportar følgjer kvar enkelt SMS heilt fram til mottakaren sin telefon. Mottakar kan straks svare attende. (Krev avtale med leverandør)

   

utdanningsdirektoratet.JPG

Utdanningsdirektoratet sitt PAS/PGS er eit system for gjennomføring av sentralt utarbeidde prøver og eksamenar for grunnskule og videregåande skule   feide nøkkelhull.png

utdanningsforbundet.jpg

Utdanningsforbundet er den største arbeidstakarorganisasjonen for fagfolk i skule og barnehage

   

vismasmartskill.jpg

Her ligg Veilederen og Kompetansenøkkelen, tidlegare tilgjengeleg hjå Infoconsensus.no

   

Nettsider barneskulen
kartleggeren.png - Klikk for stort bilete Fagbokforlaget sin Kartleggeren Alle  

fagbokforlaget.jpg

Fagbokforlaget står bak Kartleggeren Inn i Livet

Alle  

vokal.jpg

Nettbasert  system som samlar og samanstiller vurdering og kartlegging, slik at lærarar kan gje tilpassa undervising og betre oppfølging av  den enkelte elev Alle  

Nettsider ungdomsskulen

mpluss.jpg

M+ er ein webbasert app for å skreddersy spel, oppgåver, aktivitetar og konkretiseringsmateriell i matematikk. Alt vært så skrive ut på papir Matte  

unibok.jpg

Aschehoug og Cappelen Damm, har gått saman om å tilby digitale lærebøker i eit format som er tilpassa lesing på skjerm Alle  
       
Publisert av Vigdis Nedregård. Sist endra 25.08.2016
 
  • TelefonBilde 61 24 41 00
  • FaksBilde 61 24 41 04
  • PostboksBildePostboks 53, 2665 LESJA
  • PostboksBilde Jakup B. Klukstads veg 32, 2665 Lesja
  • Åpningstid: 8:00 - 15:30
Login for redigering
Login for redigering